Serwis dla Pielęgniarek

Wpis

niedziela, 31 lipca 2011

Choroba Alzheimera

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE OSOBY STARSZEJ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI na przykładzie Choroby Alzheimera c.d.

 

5 PROBLEM
Zachowania agresywne

 

CEL OPIEKI

Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa

PLAN OPIEKI

 • próby odwrócenia uwagi chorego od tematu, który go drażni poprzez zmianę tematu, wyjście do drugiego pomieszczenia sali;
 • zająć czymś podopiecznego (np. ciekawym artykułem);
 • można włączyć muzykę, wziąć chorego za rękę, uśmiechnąć się, pogłaskać po głowie;
 • nigdy nie należy traktować chorego jak dziecko;
 • poinformować lekarza o zachowaniach agresywnych, zastosować na zlecenie lekarskie leki uspokajające, p/psychotyczne.

REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

 • odwrócono uwagę od tematu drażniącego;
 • zapewniono właściwą atmosferę aby złagodzić drażniąca sytuacje;
 • traktowano pacjenta z należytym szacunkiem

 

6 PROBLEM
Nietrzymanie moczu

 

CEL OPIEKI

Zachowanie higieny dróg moczowych

PLAN OPIEKI

 • zwracamy uwagę na wykonywanie w obecności chorego gestów, które zapowiadają korzystanie z toalety;
 • jeśli zachodzi potrzeba należy zastosować pieluchomajtki ( ważne jest aby nie zostawić chorego zmoczonego i zanieczyszczonego); utrzymywanie należytej higieny.
 • Udzielenie pomocy przy podmyciu się, bądź też samodzielne umycie krocza aby nie dopuścić do podrażnień;
 • założenie cewnika na zlecenie lekarskie  ( jeśli nie ma innego rozwiązania) oraz jego kontrola i pielęgnacja;

REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

 • dokonano obserwacji gestów i ruchów pacjenta mówiących o konieczności korzystania z toalety;
 • zmieniono pieluchy odnośnie do potrzeb pacjenta;
 • zapewniono właściwą higienę miejsc intymnych;
 • założenie cewnika i jego późniejsza pielęgnacja.

 

 

7 PROBLEM
Zaburzenia snu

 

CEL OPIEKI

Utrzymanie prawidłowego rytmu dnia

PLAN OPIEKI

 • nie dopuszczenie do tzn. „drzemek” w ciągu dnia;
 • w ciągu dnia chory powinien być aktywny fizycznie (lekkie ćwiczenia gimnastyczne, chodzenie na spacer);
 • pozwalać pacjentowi na wykonywanie łatwych zadań np. malowanie, majsterkowanie (to męczy chorego i zapewnia mu spokojny sen);
 • ewentualne podanie środków farmakologicznych zleconych przez lekarza w związku z występowaniem tego typy zaburzenia(lub też poinformowanie rodziny o takiej ewentualności).

REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

 • chory w czasie dnia nie śpi;
 • zapewniono właściwy dobór wysiłku fizycznego do możliwości pacjenta;
 • podopieczny stara się wykonywać zajęcia, które wcześniej bardzo lubił;
 • poinformowano rodzinę odnośnie przyjmowanie środków farmakologicznych przy zaburzeniach snu.

 

 

8 PROBLEM
Zaburzenia równowagi

 

CEL OPIEKI

Zapewnienie bezpieczeństwa

PLAN OPIEKI

 • towarzyszenie choremu podczas dłuższych spacerów( wskazane jest wzięcie pacjenta pod rękę żeby zabezpieczyć przed ewentualnym upadkiem lub użycie sprzętu pomocniczego);
 • zadbać o to, aby chory nie nosił zbyt luźnych butów ani zbyt ciasnych, buty powinny mieć najlepiej gumową podeszwę, która zapobiega pośliźnięciu się;
 • poinformowanie o zabezpieczeniu elementów kanciastych (stół, szafki) w mieszkaniu;
 • należy zwrócić uwagę na chodniki i dywaniki ( najlepsze by było ich usunięcie albo zaopatrzenie w podkłady antypoślizgowe);
 • nauka chorego, aby prosił o podanie pomocnej dłoni jeśli zachodzi potrzeba;
 • poinformować rodzinę, że w razie upadku nie należy krzyczeć ani robić przerażonej miny co może zwiększyć stres u poszkodowanego( należy spokojnie obejrzeć chorego, sprawdzić czy nie doszło do złamania i pomóc mu się podnieść);
 • wszystkie kruche przedmioty należy umieścić poza zasięgiem chorego;
 • informujemy najbliższe osoby chorego o zabezpieczeniu ostrych przedmiotów – noże kuchenne, nożyczki itp.;
 • staramy się przekazać informacje rodzinie jak ważne jest przechowywanie niebezpiecznych płynów np. środków czystości, leków i kosmetyków w zamkniętej szafce, a także o zakryciu przewodów elektrycznych i różnego rodzaju kabli odpowiednio przystosowanymi listwami;
 • przy łóżku chorego ( jeśli jest taka możliwość rodziny) można zamocować siatkę zabezpieczającą przed wypadnięciem chorego z łóżka ( nie jest ona konieczna w początkowej fazie choroby, mogła by wówczas chorego przestraszyć) oraz uchwytów umożliwiających choremu podnoszenie;
 • zalecenie rodzinie, że najlepiej by było aby w łazience i toalecie przymocować uchwyty, których chory będzie się mógł podtrzymać, w wannie i pod prysznicem maty antypoślizgowe, można też wstawić stołeczek.

REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

 • sprawowanie opieki nad pacjentem podczas spaceru;
 • chory nosi odpowiednie obuwie;
 • rodzina zabezpieczyła mieszkanie przed ewentualnym urazem, który mógłby spowodować upadek;
 • chory stara się prosić o pomoc jeśli zachodzi taka potrzeba;
 • rodzina stara się wykazać opanowaniem w przypadku w kłopotliwych sytuacjach związanych z upadkiem bliskiego;
 • kruche i niebezpieczne przedmioty zostały usunięte z otoczenia chorego;
 • środki chemiczne i inne niebezpieczne substancje zostały umieszczone w przygotowanej do tego szafce, do której pacjent nie ma dostępu;
 • zamocowano uchwyty przy łóżku aby pacjent samodzielnie mógł się w jego obrębie przemieszczać;
 • rodzina przystosowała łazienkę i toaletę do obecnych możliwości chorego.

 

 

9 PROBLEMY
Trudności ze spożywaniem posiłków

 

CEL OPIEKI

Zaspokojenie potrzeby odżywiania

PLAN OPIEKI

·         należy obserwować chorego pod kątem niedoborów pokarmowych;

·         najlepiej odwiedzać chorego w porze posiłków ( aby zmotywować go do jedzenia, a także by przypilnować aby nie zapomniał o zjedzeniu), jeżeli nie ma się takiej możliwości należy zadzwonić w porze posiłku bądź poinformować rodzinę by wykonała taką czynność;

·         najodpowiedniej jest wprowadzić rytuał powtarzający się przy każdym posiłku np. posiłki o tej samej porze i w tym samym pomieszczeniu;

·         nie protestować, kiedy pacjent będzie chciał jeść rękoma, a nie za pomocą sztućców (chory powinien jeść samodzielnie najdłużej jak to jest możliwe);

·         pomóc choremu w jedzeniu instruując go co po kolei ma robić : „Weź łyżkę. Nabierz kawałek łyżką. Włóż do ust. Przeżuj. Połknij.”;

·         jeśli chory nie jest w stanie normalnie jeść można przygotować małe porcje produktów bardzo zróżnicowane: sery, jarzyny (przetarte) itp.

·         jeżeli pacjent nie jest w stanie spożywać posiłków normalnie zakłada się zgłębnik  żołądkowy na zlecenie lekarza i karmienie podopiecznego o ustalonych porach dnia za pomocą sondy, wdrażać rodzinę do wykonywanie tej czynności( może wystąpić także potrzeba karmienia drogą dożylną);

·         należy pamiętać też o utrzymaniu higieny jamy ustnej ( jeśli pacjent potrafi samodzielnie wykonać toaletę jamy ustnej podajemy choremu proste, pojedyncze instrukcje aby prawidłowo wykonał daną czynność).

REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

·         dokonano obserwacji stanu odżywiania chorego;

·         w miarę możliwości odwiedzano pacjenta w porze posiłków;

·         rodzina starała się wprowadzić rytuał przyjmowania posiłków o stałej porze;

·         pacjent stara się samodzielnie spożywać posiłki;

·         zapewniono pomoc w spożywaniu posiłków poprzez prowadzenie instrukcji;

·         posiłki dla pacjenta rozdrobniono i podano w odpowiedniej formie;

·         poinstruowanie rodziny jak należy podawać posiłki za pomocą sondy ( w jakiej ilości, w jakiej temperaturze, ile razy dziennie);

·         zapewniono prawidłową higienę jamy ustnej.

 

 

10 PROBLEM
Obniżenie nastroju spowodowane postępem choroby (depresja)

 

CEL OPIEKI

Poprawa nastroju pacjenta

PLAN OPIEKI

·         Rozmowa z pacjentem

·         Zagospodarowanie czasu wolnego.

·         Wsparcie emocjonalne.

·         Zachęcanie pacjenta do kontaktów ze znajomymi, przyjaciółmi i bliskimi.

·         Udział w spotkaniach grup wsparcia.

·          Chwalenie wszelkich postępów zdrowotnych dokonanych przez chorego.

·         Serdeczność, otwartość i wyrozumiałość w kontaktach z pacjentem.

·         Zachęcanie rodziny do wspierania chorego.

 

REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

·         Chory ma zapewnione wypełnienie czasu wolnego

·         Chory utrzymuje kontakty społeczne

 

11 PROBLEM

Wyczerpanie psychiczne i fizyczne bliskich opiekunów chorego

 

CEL OPIEKI

Udzielenie wsparcia rodzinie, opiekunom

PLAN OPIEKI

·         Rozpoznanie zapotrzebowania rodziny na wsparcie emocjonalne i informacyjne,

·         Edukowanie rodziny  w zakresie komunikowania się z chorym, istoty choroby, pielęgnowania chorego w różnych fazach choroby

·         Edukowanie rodziny w zakresie radzenia sobie ze stresem i potrzebie dbania również o siebie

·         Zachęcenie rodziny do uporządkowania spraw prawnych i finansowych (zwłaszcza w przypadku chorego na ch. Alzheimera)

·         Udzielanie rodzinie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z właściwymi instytucjami leczniczymi, grupami wsparcie itp.,

·         Umożliwienie rodzinie swobodnego wyrażania swoich emocji i uczuć

 

REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

·         Rodzina chorego posiada wiedzę na temat istoty choroby, sposobu opieki nad chorym

·         Rodzina posiada wiedzę gdzie może otrzymać wsparcie i pomoc.

 mgr pielęgniarstwa Kinga Tomczyk

Bibliografia:

 

 1. Schwarz G., ,,Choroba Alzheimera’’, wyd. PZWL – Warszawa 2002

2.    Caldwell P., Molloy W., ,,Chory na Alzheimera”, wyd. Muza S.A -2004

3.    3. Wilczek- Różycka E., „Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego”, wyd. Czelej, Lublin, 2007

4.    4. Schiefele J., Staudt I., Dach M., “ Pielęgniarstwo geriatryczne”, wyd. Urban&Partner, Wrocław, 1998

5.    5. Rogala S. „Psychologiczne uwarunkowania oczekiwań ludzi starszych i przewlekle chorych wobec rodziny”, Przewodnik Lekarski, 2009; 1: 204-207

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
kingastar
Czas publikacji:
niedziela, 31 lipca 2011 14:14

Polecane wpisy

Komentarze

Dodaj komentarz

 • edw.ard napisał(a) komentarz datowany na 2012/07/06 14:20:02:

  CHOROBA ALZHEIMERA, A REALNA ENERGIA DLA KOMÓREK NERWOWYCH MÓZGU. ODŻYWIANIE CZŁOWIEKA W XXI WIEKU: INFO (BIOLOGICZNA POMOC !!) *****

  ZDECYDOWANIE POLECAM I WSKAZUJĘ, NA NAUKOWĄ WIEDZĘ BIOLOGICZNĄ, ROZSĄDEK ORAZ UMIAR:
  Jemy niskotłuszczowo, 0% negatywnych TOKSYN, energetyczne węglowodany wyłącznie do 26% wzrostu, czyli tzw. NISKIE węglowodany.

  POKARMY O WŁAŚCIWYM DOBORZE BIAŁEK, ORAZ CO NIEZMIERNIE ISTOTNE:
  Nie zawierające toksyn spowalniających i zatruwających nasze organizmy. Tabele; Dozwolone oraz Zakazane dopełniają właściwej identyfikacji prawd przyrodniczych.

  TO WŁAŚNIE PRZY PROBLEMACH Z ODŻYWIANIEM, PRZY ZWALCZANIU WSZELKICH CHORÓB/OTYŁOŚCI, RÓWNIEŻ CUKRZYCY TYPU 2:
  Niezmiernie pomocne są tabele z produktami odpowiednio prozdrowotnie, odchudzająco sklasyfikowanymi wg tzw. INDEKSU ŻYWIENIOWEGO, tj. IŻ produktu. Skuteczne i warto !! Ostatnie słowo, co oczywiste należy zawsze do naszego lekarza rodzinnego.

  OKRUSZKI !! DLA DZIECI, DLA SPORTOWCÓW, CHORYCH (SZPITAL), OSÓB STARSZYCH (DODAJEMY DO WSZELKICH POSIŁKÓW):
  Każdy CHLEB wg opracowań IRL KRAKÓW tj. upieczone MINI CHLEBKI, mielimy (mikser) uzyskując tzw. OKRUSZKI czyli produkt biologicznie wzorcowy w praktycznej do spożycia formie. Rozdrobniony chleb jest naturalnym źródłem ENERGII dla człowieka i powinien stanowić podstawowy składnik każdego posiłku/24h. Nasz organizm pozyskuje o 30% więcej energii, niż po spożyciu ugotowanego ryżu, co stanowi zwiększenie energetycznych możliwości życiowych dla wszystkich komórek, a w szczególności komórek nerwowych naszego mózgu. Układ immunologiczny otrzymuje dodatkową energię do walki z bakteriami, wirusami, także z komórkami nowotworowymi wzmacniając szanse obronne organizmu (dużo większa energia dla białych krwinek układu odpornościowego).

  ZOBACZ TAKŻE; CUKRZYCA TYPU 2, WG: IRL KRAKÓW.
  Książka, pt._______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku. *****
  Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione.
  Skrót adresu strony w Internecie: INSTYTUTIRL
  ADRES: www.instytutirl.com.pl/

  BH.301.
  ENGLISH VERSION: www.instytutirl.com.pl/index9.php

  Biologia, medycyna.

 • ninakarkoszka napisał(a) komentarz datowany na 2013/06/20 17:24:15:

  ___________________________________________________________________________
  ZOBACZ TAKŻE: NISKIE WĘGLOWODANY. (NEWS)
  Niezbędna, kreatywna energia.

  DIETA DLA UKŁADU NERWOWEGO-IRL. *****
  BH.548.
  a._: www.kif.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=597497

  ARTYKUŁ BH.548.
  1._: www.instytutirl.com.pl/index3.php
  2._: www.kulturystyka.mojeforum.net/viewtopic.php?p=585#585
  3._: www.powitaminy.pl/artykuly/nowy_chleb.php

  Biologia, medycyna.
  BH.548./ + inne artykuły wg kolejności.

  ___________________________________________________________________________

Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny