Serwis dla Pielęgniarek

Wpisy

 • poniedziałek, 21 stycznia 2013
  • Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa

         Jest to choroba, która zlokalizowana jest w żyłach głębokich kończyn dolnych, żyłach biodrowych i przeszywających, polega na tworzeniu się zakrzepów w wyżej wspomnianych naczyniach krwionośnych, z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zatorowości płucnej. W Polsce co roku około 50 tysięcy osób zapada na Żylną chorobę zakrzepowo- zatorową, a około 20 tysięcy doznaje objawowego Zatoru Tętnicy Płucnej. Nieleczony Zator Tętnicy Płucnej w 30% przypadków kończy się zgonem, ale dzięki stosowaniu leków przeciwkrzepliwych można zmniejszyć śmiertelność do 2–8%.

         Do rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej może przyczynić się jedna lub więcej z okoliczności zaliczanej do tzw. Triady Virchova tzn.:

   - zaburzenia krzepnięcia krwi (nadpłytkowość, nabyte niedobory czynników krzepnięcia-trombofilie, wysokie stężenia fibrynogenu;

   - uszkodzenia śródbłonka naczyniowego żyły (przyczyną mogą być mechaniczne urazy żyły, bądź przeniesie stanu zapalnego z sąsiednich tkanek)

   - spowolnienie przepływu krwi przez naczynia z powodu długotrwałego unieruchomienia pacjenta.

    

        Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa może dotyczyć szczególnie chorych z czynnikami ryzyka tj.
   * nadpłytkowość
   * czerwienica
   * wiek (powyżej 40)
   * niewydolność krążenia
   * niewydolność oddechowa
   * palenie papierosów
   * otyłość
   * urazy wielonarządowe
   * nowotwory złośliwe
   * posocznica
   * choroba Leśniowskiego- Crohna
   * złamania kości kończyn dolnych i miednicy
   * doustne leki antykoncepcyjne
   * hormonalna terapia zastępcza
   * długotrwałe unieruchomienie (niedowład kończyn dolnych)
   * duże zabiegi operacyjne (obejmujące kończyny dolne, jamę brzuszną oraz miednicę)
   * przebyta zakrzepica żył głębokich
   * żylaki kończyn dolnych
   * leczenie przeciwnowotworowe (chemioterapia, radioterapia, leczenie hormonalne)
   * kaniulacja dużych naczyń żylnych
   * obecność przeciwciał antyfosfolipidowych

    

   Objawy choroby:
   - obrzęk kończyny
   - ból kończyny
   - zaczerwienienie
   - ocieplenie kończyny
   - bolesność uciskowa
   - objaw Homansa- bolesność podudzia przy biernym zgięciu grzbietowym stopy

   Ciężkie postacie choroby:

   - bolesny blady obrzęk kończyny
   - bolesny siniczy obrzęk kończyny

   Obie postacie choroby powstają zarówno w dużych jak i w małych naczyniach żylnych. Narastające materiały zakrzepowe (skrzepliny) prowadzą do całkowitego zablokowania przepływu krwi żylnej, powodując obrzęk, co w konsekwencji może spowodować ostre niedokrwienie kończyny poprze mechaniczny ucisk tętnicy.

   Powikłania

   - zatorowość płucna
                   - zespół pozakrzepowy
                   - możliwość utraty kończyny

   Diagnostyka

   - oznaczenie stężenia D-dimerów (>500 µg/ml- można postawić rozpoznanie )
   - badanie USG z uciskiem
   - USG metodą Dopplera
   Metody obrazowe rzadziej używane ze względu na ograniczoną dostępność i złożoność:
   - flebografia kontrastowa
   - spiralna tomografia komputerowa
   - flebografia rezonansu komputerowego
   - pletyzmografia

   Leczenie

   - leczenie heparyną- doustnie antykoagulantem- Acenokumarol, lub heparyną drobnocząsteczkową (Clexane, Fraxiparyna, Fragmin)
   - leczenie trombolityczne- stosuje się w siniczym obrzęku bolesnym oraz w świeżych, rozległych zakrzepach; podawanie leków trombolitycznych (rozpuszczających zakrzep) lub tromboliza miejscowa
   - leczenie operacyjne- stosowane bardzo rzadko

    

                   Profilaktyka

   Profilaktyka farmakologiczna stosowana jest przed zabiegami operacyjnymi oraz w rekonwalescencji po urazach kończyn (szczególnie przy zastosowaniu opatrunku gipsowego na kilka tygodni). Stosuje się wtedy heparynę drobnocząsteczkową.

   Profilaktyka fizykalna polega na wczesnym uruchamianiu pacjenta po zabiegach, zadbanie o rehabilitację przyłóżkową chorych długo pozostających w łóżku.

   U pacjentów z podwyższonych ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żył głębokich można zastosować pończochy uciskowe lub użyć bandaża elastycznego, przy czym trzeba pamiętać aby bandażować od palców do samego uda.

   Kończyny należy trzymać uniesione pod kątem ok. 15 stopni w stosunku do podłoża.

   Należy kontrolować tętno na kończynach dolnych, zabarwienie skóry kończyn.

   W okresie podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby należy kontrolować obwód kończyn, aby sprawdzić czy nie narasta obrzęk.

   Pamiętać również trzeba o dostatecznym nawodnieniu pacjenta.

    

   Mgr Kinga Tomczyk

    

   Literatura

   Kapała W., Pielęgniarstwo w chirurgii, Wyd. Czelej, Lublin, 2006
   pod red. Głuszek S., Chirurgia, Wyd. Czelej, Lublin, 2008
   pod red. Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, Wyd. PZWL, Warszawa, 2006
   pod red. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa, Tom II, Wyd. Czelej, Lublin, 2004

   

 • niedziela, 21 października 2012
  • Diagnozy medyczne w języku łacińskim

   Anaemia- anemia
   Aneurysma arteria- tętniak
   Angina catarrhalis zapalenie migdałków nieżytowe
   Angina follicularis zapalenie migdałków grudkowe
   Angina lacunaris zapalenie migdałków zatokowe
   Anorexia- brak łaknienia
   Ascaris Lumbricoides- glista ludzka
   Astma bronchiale- astma oskrzelowa
   Ataksja- niezborność
   Atresia Ani- zarośnięcie odbytu
   Atresia Recti- zarośnięcie odbytnicy
   Brachialgia- rwa ramienna
   Bronchiectasiae- rostrzenie oskrzeli
   Bronchitis- zapalenie oskrzeli
   Bronchitis Obturativa- obturacyjne zapalenie oskrzeli
   Carditis Rheumatica- reumatyczne zapalenie serca
   Cephalea- bóle głowy
   Cheilognathopalatoschisis- rozszczep wargi i podniebienia
   Chorea Minor- pląsawica
   Coarctatio Aorta- zwężenie aorty
   Coeliakia- celiakia, choroba trzewna
   Commotio Cerebri- wstrząsienie mózgu
   Contusio Cerebri- stłucznie mózgu
   Convulsiones- napady drgawkowe
   Corpus alienum nasi- ciało obce w nosie
   Corpus alienum tractus respiratoriae- ciało obce w drogach oddechowych
   Cryptorchismus- wnętrostwo
   Cystitis- zapalenie pęcherza moczowego
   Cytomegalia- cytomegalia
   Defectus Sepii Atriorum- ASD, - ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
   Defectus Sepii Ventriculorum VSD,- ubytek przegrody międzykomorowej
   Diarrhoea- biegunka (acuta- ostra, chronica- przewlekła)
   DIC- zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania
   Diphtheria- błonica
   Dolores abdominis- bóle brzucha u dzieci
   Ductus Arteriosus Persistens- PDA- przetrwały przewód tętniczy
   Dysenteria Bacterialis- czerwonka bakteryjna
   Dystrophia Musculorum- dystrofia mięśniowa
   Encephalitis- zapalenie mózgu
   Enterobius vermicularis- owsik ludzki
   Enuresis- moczenie (diurna- w ciągu dnia, nocturna- w czasie snu, nocne)
   Epilepsja- padaczka
   Epistaxis- krwawienie z nosa
   Exanthema Subitum- gorączka trzydniowa, wysypka nagła, rumień nagły
   Femoralgia- rwa udowa
   Glioblastoma- glejak
   Glomerulonephritisacuta- odmiedniczkowe zapalenie nerek
   Haemorhagia Cerebri- krwotok śródmózgowy
   Haemorhagia Subarahnoidales- krwotok podpajęczynówkowy
   Hemicrania- migrena
   Hemihyposthesia- niedoczulica
   Hemiparesis Dextra- niedowład prawostronny
   Hemiparesis Sinistra- niedowład lewostronny
   Hemiparestesia- drętwienie
   Hermaphroditismus- obojnactwo
   Hernia Diaphragmatica- przepuklina przeponowa
   Hernia Inpuinalis- przepuklina pachwinowa
   Hernia Paraoesophageae- przepuklina okołoprzełykowa
   Hernia Umbilicalis- przepuklina pępkowa
   Herpes Simplex- zakażenie wirusem opryszczki
   Hydrocephalus- wodogłowie
   Hydronephrosis- wodonercze
   Hypertonia Arterialis- nadciśnienie tętnicze
   Hypoparathyreoidismus- niedoczynność przytarczyc
   Hypothyreosis, myxoedema- niedoczynność tarczycy
   Ileus- niedrożność jelit
   Ileus Mechanicus- zapętlenie
   Incontinentia- popuszczanie
   Infectio Tractus Urinarii- zakażenie układu moczowego
   Influenza- grypa
   Insufficientia circulatoria- niewydolność krążenia
   Insufficientia renum- niewydolność nerek
   Insufficientia respiratora- niewydolność oddechowa
   Insultus Cerebri- udar mózgu
   Invaginatio- wgłobienie
   Ischemia Cerebri- niedokrwienie mózgu
   Ischemia Cerebri Transitoria (TIA) przemijające niedokrwienie mózgu
   Ischias- rwa kulszowa
   Ischias Dextra- rwa kulszowa prawostronna
   Ischias Sinistra- rwa kulszowa lewostronna
   Laesio Vascularis Cerebri- naczyniowe uszkodzenie mózgu
   Laryngitis acuta- ostre zapalenie krtani
   Laryngitis subglottica- ostre podgłośniowe zapalenie krtani
   Laryngotracheobronchitis acuta maligna- ostre złośliwe zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli
   Leucaemia- białaczka (acuta- ostra, chronica- przewlekła)
   Lumbalgia- bóle kręgosłupa lędźwiowego
   Lymphogranulomatosis Maligna- ziarnica złośliwa
   Macrocephalia- wielkogłowie
   Meningioma- oponiak
   Meningitis- zapalenie opon  mózgowo- rdzeniowych
   Meningitis Purulenta- ropne zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych
   Meningitis Viralis- wirusowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych
   Meningocele Spinali- przepuklina oponowa
   Meningoencephalocele- przepuklina oponowo- mózgowa
   Meningomyelocele- przepuklina oponowo- rdzeniowa
   Microcephalia- małogłowie
   Mononukleosis infectiosa mononukleoza zakaźna
   Monoparesis- niedowład jednej kończyny
   Morbilli- odra
   Morbus Parkinsoni- choroba Parkinsona
   Morbus Ulcerosus- choroba wrzodowa
   Mucoviscidosis, cystic, CF- mukowiscydoza
   Myocarditis- zapalenie mięśnia sercowego
   Neroblastoma- nerwiak
   Oedema pulmonum- obrzęk płuc
   Oesophagitis- zapalenie przełyku
   Oligodendroma- skąpodrzewiak
   Oligophrenia- niedorozwój umysłowy
   Ostipatio- zaparcie
   Otitis media- zapalenie ucha środkowego
   Paralysis Cerebralis Infantum- mózgowe porażenie dziecięce
   Paraparesis- niedowład kończyn dolnych
   Paraparesis Placida- niedowład kończyn dolnych wiotki
   Paraparesis Spastica niedowład kończyn dolnych spatyczny
   Pericarditis- zapalenie osierdzia
   Parotitis Epidemia, mumps- nagminne zapalenie przyusznic, świnka
   Pertussis- krztusiec, koklusz
   Pharyngitis acuta- ostre zapalenie gardła
   Pleuritis- zapalenie opłucnej
   Pneumonia, pneumonitis- zapalenie płuc (lobaris- jednoogniskowe)
   Pneumonia multifocalis, bronchopneumonia- zapalenie płuc wieloogniskowe odoskrzelowe
   Pneumonia interstitialis- śródmiąższowe zapalenie płuc
   Poliomyelitis anterior acuta- porażenie dziecięce, choroba Heinego- Medina
   Polyarthritis Rheumatica- zapalenie stawów
   Polyglobulia- nadkrwistość
   Pyelonephritis- odmieczniczkowe zapalenie nerek
   Pylorostenosis- zwężenie odźwiernika
   Rabies- wścieklizna
   Rachitis- krzywica
   Radiculitis Cervicalis- zapalenie korzeni szyjnych
   Refluxus Esico- Ureteralis- odpływ pęcherzowo- moczowodowy
   Refluxus Gastroesophagealis- refluks żoładkowo- przełykowy
   Rhinitis- nieżyt nosa
   Rubeola- różyczka
   Scarlatina- płonica
   Shock- wstrząs
   Sclerosis Multiplex- SM- stwardnienie rozsiane
   Sepsis- posocznica, sepsa
   Sinuitis- zapalenie zatok obocznych nosa
   Soor- pleśniawki
   Stenosis Uretherae- zwężenie cewki moczowej
   Stomatitis- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
   Stomatitis Herpetica- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej opryszczkowe
   Stomatitis Ulcerosa- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej wrzodziejące
   Struma- wole
   Syndroma areno- genitalne- zespół nadnerczowo- płciowy
   Syndroma Cervicale- zespół szyjny
   Syndroma Nephroticum- zespół nerczycowy
   Syndroma Sinibronchitis- zespół zatokowo- oskrzelowy
   Taenia Saginata- tasiemiec nieuzbrojony
   Taenia Solium- tasiemiec uzbrojony
   Tetanus- tężec
   Tetraparesis- niedowład czterokończynowy
   Toxoplasmosis- toksoplazmoza
   Tracheitis- zapalenie tchawicy
   Transpositio Vasorum, TGA- przestawienie dużych pni naczyniowych
   Trauma Capitis- uraz czaszki
   Trombocytopenia- małopłytkowość
   Tuberculosis, tbc- gruźlica
   Tumor Cerebri- guz mózgu
   Typhus abdominalis- dur brzuszny
   Ureter Duplex- podwójny moczowód
   Varicella- ospa wietrzna
   Vertigo- zawroty głowy
   Vomitus- wymioty

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Diagnozy medyczne w języku łacińskim”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   niedziela, 21 października 2012 22:05
 • niedziela, 12 lutego 2012
  • Tężec

   Chorobę wywołuje bakteria Clostridium tetani, a dokładniej toksyny produkowane przez tę bakterię.

   Rezerwuarem bakterii jest gleba. Najczęściej do zakażenia dochodzi poprzez zanieczyszczenie glebą ran i skaleczeń. Po dostaniu się do krwi wędruje do ośrodkowego układu nerwowego wywołując nadmierne pobudzenie neuronów ruchowych, wynikiem czego jest wzmożone napięcie mięśni szkieletowych.

   Okres wylęgania choroby jest różny, może rozwijać się nawet do 50 dni, najczęściej objawy pojawiają się w ok. 5-10 dniu od zakażenia. Im krótszy okres inkubacji tym przebieg choroby jest cięższy.

   Objawy:

   - szczękościsk

   - tzw. uśmiech sardoniczny

   - gorączka

   - napadowe prężenia mięśni szkieletowych (Typowy obraz napadu prężeń: zęby zaciśnięte, szyja i plecy wygięte ku tyłowi w postaci łuku, brzuch napięty, kończyny dolne wyprostowane)

   - nadwrażliwość na bodźce świetlne i słuchowe

   Leczenie:

                   Podstawą leczenia jest podawanie chorym antytoksyny przeciwtężcowej. Podaje się również antybiotyki w celu wyeliminowania źródła toksyn (bakterii). Należy także starannie pielęgnować chorego, ponieważ staje się pacjentem leżącym, przeważnie wprowadzonym w śpiączkę farmakologiczną ( prężenia mięśni szkieletowych można wyeliminować podając środki zwiotczające mięśni, jednakże wymusza to zastosowanie respiratora, - stąd potrzeba wyłączenia świadomości pacjenta)do czasu wyeliminowania źródła toksyn. należy pamiętać o profilaktyce przeciwodleżynowej, oraz unikanie zakażeń szpitalnych.

   Zapobieganie:

                   Podczas prac ogrodowych należy używać środków ochrony osobistej jak rękawice. Należy unikać zranień, a jeżeli doszło do zranienia, ranę zdezynfekuje się i zabezpiecza jałowym opatrunkiem. W przypadku większych i zabrudzonych ziemią ran, lub urazów z przerwaniem ciągłości tkanki konieczne jest udanie się do lekarza. Można też stosować szczepionki przeciwtężcowe (wg kalendarza szczepień i indywidualnego przypadku).

   Informacje dodatkowe

                   Zachorowanie na tężec nie daje odporności do końca życia. Nie leczony prowadzi do śmierci w 30 %.

    

   Bibliografia

   Dziubek Z. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa 1996

   Dziubek Z., Choroby zakaźne i pasożytnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 110-113

   Pod red. Daniluk J., Jurkowska G., Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa, Czelej, Lublin, 2005

   mgr Kinga Tomczyk

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   niedziela, 12 lutego 2012 18:59
 • piątek, 27 stycznia 2012
  • Diagnostyka raka piersi

   Badania diagnostyczne w wykrywaniu raka piersi

   ·         Badanie piersi przez lekarza ginekologa- powinno być przeprowadzone przy okazji każdej wizyty w gabinecie ginekologicznym, najlepiej żeby wizyta odbyła się między 3 a 10 dniem cyklu miesiączkowego kobiety.

   ·         Mammografia- jest badaniem polegającym na prześwietleniu piersi promieniami X (Rentgena). W badaniu mammograficznym wykrywane są guzki, a także inne zmiany i nieprawidłowości w piersi w bardzo wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie można tych zmian wykryć w procesie samobadania czy podczas badań palpacyjnych wykonywanych przez lekarza.

   ·         USG piersi- jest badaniem bezpiecznym dla kobiet w każdym wieku .W przypadku większych zmian pozwala na odróżnienie w sposób nieinwazyjny wypełnionych płynem torbieli od guzów litych.

   ·         Biopsja- polega na pobraniu wycinku tkanki z wykrytego guzka w celu oceny mikroskopijnej.

   ·         Markery nowotworowe- są to specyficzne substancje wytwarzane przez komórki nowotworowe lub przez tkanki zdrowe, reagujące na obecność guza. Bada się je w celu określenia ryzyka rozwoju choroby nowotworowej, prognozy choroby oraz monitorowania stanu pacjenta.

   ·         Ocena węzła wartowniczego- węzeł wartowniczy jest pierwszym węzłem chłonnym na drodze spływu chłonki z ogniska nowotworowego, stąd ma duże znaczenie w ocenie obecności przerzutów z guza.

   ·         Badania genetyczne- przeprowadzane w celu wykrycia obecności genu odpowiedzialnego za rozwój nowotworu piersi u samego pacjenta oraz najbliższej rodziny chorego.

   ·         Tomografia komputerowa- ocenia się narządy wewnętrzne w celu wykrycia ewentualnych przerzutów.

    

   mgr Kinga Tomczyk

    

   Bibliografia:

   1.       Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011

   2.       Pod red. Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL, Warszawa 2007

   3.       Pod red. Głuszek S., Chirurgia, Czelej, Lublin, 2008

   4.       Krzakowski M.: Onkologia kliniczna, tom 1, Warszawa, 2006

   5.       Pawlicki M.: Rak piersi – nowe nadzieje i możliwości leczenia, Bielsko Biała, 2002

   6.       Murawa D., ….., ABC raka piersi, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia, 2010

   7.      Janina Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 2003

   8.      Walocha J., Skawina A., Gorczyca J., Anatomia prawidłowa człowieka – klatka piersiowa, Kraków 2006

   9.      Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.L. Mitchell, Anatomia - Podręcznik dla studentów, Tom 2, Wrocław 2010

   10.  Pod red. Kopacz A., Zarys Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 2000

   11.  www.amazonki.com.pl/samo_kontrola_piersi.php

   12.  www.onkomed.pl

   13.  www.padtech.pl

   14.  www.rakpiersi.pl

   15.  www.zdrowie.med.pl

   16.   www.wco.pl

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   piątek, 27 stycznia 2012 09:50
  • Samobadanie piersi

   W obecnych czasach pomimo szybkiego rozwoju medycyny i metod wykrywania wielu schorzeń nadal wiele kobiet choruje na raka piersi i niespełna połowa z nich umiera. A można zmniejszyć liczbę zgonów na tej rodzaj nowotworu poprzez stosowanie regularnej i systematycznej profilaktyki. Nowotwór wcześnie wykryty daje dużą szansę na całkowite wyleczenie a przy tym kobieta nie musi stracić piersi.

   Każda kobieta, która miesiączkuje powinna co miesiąc przeprowadzić samodzielne badanie swoich piersi.

   Samobadanie można podzielić na

   1. oglądanie

   2. palpacyjne badanie piersi

   Najlepszym czasem na wykonanie samokontroli piersi jest 9-11 dzień cyklu miesiączkowego. Badanie należy przeprowadzić w pomieszczeniu dobrze oświetlonym w którym znajduje się duże lustro.

   Oglądanie

   Oglądając piersi trzeba zwrócić uwagę na ich wygląd, czy są symetryczne, podobnej wielkości i kształtu (często zdarza się że piersi kobiety nie są idealnie tej samej wielkości, i jest to naturalne, ale chodzi tutaj o wychwycenie ewentualnej zmiany w stosunku do poprzedniego badania); czy nie ma jakiś zmian skórnych (owrzodzeń, zaczerwienienia itp.); czy brodawki są tego samego koloru i kształtu. Piersi powinno się oglądać w pozycjach:

   }  Należy stanąć twarzą do lustra

   }  Należy podnieść ręce do góry

   }  Należy założyć ręce za głowę

   }  Oprzeć ręce na biodrach

   Za każdym razem powinno się zwracać uwagę na sytuacje wymienione powyżej. Następnie należy przejść do badania palpacyjnego.

   Badanie palpacyjne

   }  Należy rozpocząć od uciśnięcia brodawki – sprawdza się w ten sposób czy nie wydostaje się z brodawki płyn surowiczy, ropny lub z domieszką krwi (w przypadku stwierdzenia obecności takiego objawu należy niezwłocznie udać się do lekarza)

   }  Opuszkami palców ruchami okrężnymi uciskać pierś i jej okolice poszukując zgrubień i guzków. (Badanie można rozpocząć np. od brodawki ruchami okrężnymi, spiralnymi zataczając kręgi wokół piersi aż do dołu pachowego nie pomijając żadnego odcinka piersi).

   }  Nie wolno zapominać też o dokładnym sprawdzeniu okolic pachowych czy nie ma powiększonych węzłów chłonnych.

   }  Czynności należy powtórzyć dla drugiej piersi

   }  Powyższe badanie powinno się wykonać także w pozycji leżącej.

    

                  Kobiety, które regularnie co miesiąc badają się według wyżej wymienionego schematu są w stanie już wykryć u siebie guzek w wielkości 12 mm, z kolei kobiety badające się sporadycznie mogą wykryć guzek w wielkości ok. 21 mm, jednakże kobiety które w ogóle nie stosują samobadania wykrywane u nich guzki mogą osiągać nawet wielkość 40 mm i większe. Stąd wniosek o znaczeniu samobadania, ponieważ kobieta która zna swoje ciało potrafi wychwycić najdrobniejszą zmianę w swoim organizmie.

   mgr Kinga Tomczyk

    

    

   Bibliografia:

   1.       Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011

   2.       Pod red. Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL, Warszawa 2007

   3.       Pod red. Głuszek S., Chirurgia, Czelej, Lublin, 2008

   4.       Krzakowski M.: Onkologia kliniczna, tom 1, Warszawa, 2006

   5.       Pawlicki M.: Rak piersi – nowe nadzieje i możliwości leczenia, Bielsko Biała, 2002

   6.       Murawa D., ….., ABC raka piersi, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia, 2010

   7.      Janina Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 2003

   8.      Walocha J., Skawina A., Gorczyca J., Anatomia prawidłowa człowieka – klatka piersiowa, Kraków 2006

   9.      Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.L. Mitchell, Anatomia - Podręcznik dla studentów, Tom 2, Wrocław 2010

   10.  Pod red. Kopacz A., Zarys Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 2000

   11.  www.amazonki.com.pl/samo_kontrola_piersi.php

   12.  www.onkomed.pl

   13.  www.padtech.pl

   14.  www.rakpiersi.pl

   15.  www.zdrowie.med.pl

   16.   www.wco.pl

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   piątek, 27 stycznia 2012 09:45
  • Etiologia raka piersi

   Sama etiologia raka piersi nie jest znana, jednakże można wskazać pewne czynniki predysponujące do powstania tego typu nowotworu:

   - płeć- częściej chorują kobiety

   - obciążenie genetyczne- ok. 10 % zachorowań występowało w bliskiej linii rodzinnej babka- matka- siostra

   - narażenie na promieniowanie jonizujące

   - wiek około menopauzalny – tzn. 45-55 lat

   - wczesna pierwsza miesiączka

   - późna menopauza

   - hormonalne środki antykoncepcyjne stosowane dłużej niż 8 lat

   - hormonalna terapia zastępcza stosowana dłużej nić 10 lat

   - otyłość

   - mała aktywność fizyczna

   - czynniki społeczno- ekonomiczne- kobiety w mieście chorują częściej

   - nadużywanie alkoholu

   - późny wiek pierwszego porodu -po 35 roku życia

   - palenie tytoniu

   - aborcje i poronienia

   - wcześniej przebyty rak piersi

   - choroby rozrostowe sutka

   - stany zapalne piersi

   - brak karmienia piersią, lub krótki czas karmienia

   - czynniki psychiczne, często nawracające stany depresyjne, niska odporność na stres, wydarzenia życiowe obciążające psychicznie – śmierć itp.

   - dieta -spożywanie dużej ilości tłuszczów zwierzęcych nasyconych oraz niska podaż witamin

    

   mgr Kinga Tomczyk

    

   Bibliografia:

   1.       Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011

   2.       Pod red. Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL, Warszawa 2007

   3.       Pod red. Głuszek S., Chirurgia, Czelej, Lublin, 2008

   4.       Krzakowski M.: Onkologia kliniczna, tom 1, Warszawa, 2006

   5.       Pawlicki M.: Rak piersi – nowe nadzieje i możliwości leczenia, Bielsko Biała, 2002

   6.       Murawa D., ….., ABC raka piersi, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia, 2010

   7.      Janina Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 2003

   8.      Walocha J., Skawina A., Gorczyca J., Anatomia prawidłowa człowieka – klatka piersiowa, Kraków 2006

   9.      Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.L. Mitchell, Anatomia - Podręcznik dla studentów, Tom 2, Wrocław 2010

   10.  Pod red. Kopacz A., Zarys Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 2000

   11.  www.amazonki.com.pl/samo_kontrola_piersi.php

   12.  www.onkomed.pl

   13.  www.padtech.pl

   14.  www.rakpiersi.pl

   15.  www.zdrowie.med.pl

    www.wco.pl

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   piątek, 27 stycznia 2012 09:43
  • Objawy raka piersi


   - wyciek z brodawki – ropny, krwawy,

   - wyczuwalny guzek – twardy, o nieregularnym kształcie, słabo odgraniczony i mało ruchomy,

   - owrzodzenie skóry piersi

   - wciągnięcie brodawki

   - zmiana wielkości lub kształtu piersi

   - zmiany skórne wokół brodawki  (zaczerwienienie, stwardnienie i zgrubienie skóry )

   - obrzęk piersi

   - poszerzenie żył skóry piersi

   - obrzęk ramienia

   - powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym

   - objaw tzw. „skórki pomarańczowej”

    

   mgr Kinga Tomczyk

    

   Bibliografia:

   1.       Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011

   2.       Pod red. Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL, Warszawa 2007

   3.       Pod red. Głuszek S., Chirurgia, Czelej, Lublin, 2008

   4.       Krzakowski M.: Onkologia kliniczna, tom 1, Warszawa, 2006

   5.       Pawlicki M.: Rak piersi – nowe nadzieje i możliwości leczenia, Bielsko Biała, 2002

   6.       Murawa D., ….., ABC raka piersi, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia, 2010

   7.      Janina Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 2003

   8.      Walocha J., Skawina A., Gorczyca J., Anatomia prawidłowa człowieka – klatka piersiowa, Kraków 2006

   9.      Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.L. Mitchell, Anatomia - Podręcznik dla studentów, Tom 2, Wrocław 2010

   10.  Pod red. Kopacz A., Zarys Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 2000

   11.  www.amazonki.com.pl/samo_kontrola_piersi.php

   12.  www.onkomed.pl

   13.  www.padtech.pl

   14.  www.rakpiersi.pl

   15.  www.zdrowie.med.pl

    www.wco.pl

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   piątek, 27 stycznia 2012 09:41
 • niedziela, 27 listopada 2011
  • Postępowanie w zakażeniu pecherza moczowego

   Może występować jako samoistna jednostka chorobowa lub jako choroba współistniejąca z odmiedniczkowym zapaleniem nerek lub u mężczyzn z zapaleniem gruczołu krokowego.

   Objawy:

   - nagły początek

   - nieprzyjemny zapach moczu

   - problemy z oddawaniem moczu:

   * pieczenie podczas oddawania moczu,
   * ciągłe uczucie parcia na mocz
   * mała ilość moczu oddawana jednorazowo
   * przymus częstego oddawania moczu

   - dodatkowo może wystąpić ból w okolicy nad spojeniem łonowym

   Rozpoznanie:
   Na podstawie badań przedmiotowych i podmiotowych.

   Wywiad: częstość oddawania moczu, obecność wyżej wymienionych objawów, obecność innych infekcji (np. w okolicy krocza czy pochwy)

   Badania przedmiotowe:
   Badanie ogólne moczu- o zakażeniu będzie świadczyć: obecność białych krwinek- leukocytów (leukocyturia), obecność bakterii pojedynczych lub w skupiskach (bakteriuria), niekiedy obecność białka lub krwinek czerwonych w moczu.
   Posiew moczu- zakładanie hodowli i odczytanie wyniku po 48-72 godzinach.

   Jeżeli w posiewie zostaną wyhodowane bakterie nastawia się antybiotykogram w celu ustalenia wrażliwości lub oporności bakterii na dany antybiotyk.

   Bakteriomocz znamienny rozpoznaje się jeżeli w moczu obecne są co najmniej 100000 (105) żywych bakterii w 1 ml moczu.

   Ważne jest również to aby zachować pewne zasady podczas pobierania materiału do badania- moczu:

   1.       Przed oddaniem moczu należy się podmyć.

   2.       Mocz należy pobrać ze środkowego strumienia.

   3.       Należy używać jednorazowego plastikowego pojemniczka zakupionego w aptece lub sklepie medycznym.

   4.       Zazwyczaj wystarczy niewielka ilość moczu.

   5.       Po pobraniu moczu należy niezwłocznie dostarczyć go do laboratorium.

   6.       Nie należy zostawiać próbki w ciepłym pomieszczeniu lub przy kaloryferze, może to spowodować namnożenie bakterii i otrzymanie fałszywie dodatniego wyniku.

   Leczenie:

   Zwykle trwa 3-5 dni u kobiet, 7-10 dni u mężczyzn.

   Stosuje się leki:

   - nitrofurantoina
   - kotrimoksazol
   - amoksycylina
   - fluorochinolony
   - trimetoprym
   - cefalosporyny I, II, III generacji

   Postępowanie:

   1.       Należy przestrzegać zaleceń lekarskich odnośnie przepisanych leków.

   2.       Należy przestrzegać higieny osobistej.

   3.       Przed i po skorzystaniu z toalety należy myć ręce.

   4.       Spożywać duże ilości wody.

   5.       Należy unikać długotrwałego trzymania moczu.

   6.       Można stosować herbatki ziołowe np. z domieszką żurawiny

    

   Literatura:

   Pod red. Daniluk J., Jurkowska G., Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa, Czelej, Lublin, 2005

   Pod red. A. Szczeklika "Choroby wewnętrzne", ss. 1337–1342

    

   mgr pielęgniarstwa Kinga Tomczyk 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   niedziela, 27 listopada 2011 17:15
 • sobota, 26 listopada 2011
  • Wady refrakcji

   Punkt bliży- jest to najbardziej zbliżony punkt do oka, który może oko widzieć ostro przy maksymalnym napięciu akomodacji.

   Punkt dali- jest to najbardziej odległy od oka punkt, który może oko widzieć bez użycia akomodacji.

   Akomodacja – to zdolność przystosowania oka normo wzrocznego dla ostrego widzenia z bliska.

   Wady refrakcji: Krótkowzroczność

                                  Dalekowzroczność (nadwzroczność)

                                  Starczowzroczność

                                  Astygmatyzm

   Krótkowzroczność- występuje wtedy gdy promienie równoległe ogniskowane są przed siatkówką. [Myopia- od greckiego słowa „mrużyć]

   Do skorygowania wady używa się soczewek rozpraszających.

   3 stopnie krótkowzroczności :
   - niska – pojawia się ok. 10 roku życia, nie przekracza -3,0 dptr.
   - średnia – pojawia się we wczesnym okresie  życia, poziom wady między -6,0 a -8,0 dptr
   - wysoka- pojawia się we wczesnym dzieciństwie i osiąga od kilkunastu do kilkudziesięciu dptr. Gałka oczna patologicznie wydłuża się, z kuli staje się bryłą cylindryczną,

   Nadwzroczność – występuje gdy promienie wpadające równolegle do oka skupiają się za siatkówką. [Hypermetropia]. Spowodowana jest najczęściej zbyt krótką osią gałki ocznej. Do skorygowania wady stosuje się soczewek skupiających.

   Starczowzroczność- nadwzroczność starcza, należy zwiększać moc soczewek do bliży i dodawać analogiczną korekcję do dali. Przeciętnie w 70 roku życia jest to wartość 1,5 dptr, a w 80 roku życia 2,5 dptr.

   Bezsoczewkowość [aphakia] – stan po usunięciu soczewki. Oko jest nadwzroczne i pozbawione zdolności do akomodacji.

   Astygmatyzm – wada  polegająca na tym, że promienie padające w dwóch prostopadłych płaszczyznach są ogniskowane w różnych punktach. Wywołuje obraz nieostry i zniekształcony. Do korygowania wady używa się soczewek cylindrycznych.

   mgr pielęgniarstwa Kinga Tomczyk

    

   Literatura:

   Niżankowska M., Podstawy okulistyki, Wyd. Volumed, Wrocław, 1992 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   sobota, 26 listopada 2011 20:19
 • niedziela, 13 listopada 2011
  • Glistnica- askarioza

    

   Występuje na terenach nawożonych odchodami. Określa się że zarażonych na świecie jest ok. 1 mln ludzi.

   Jaja glisty ludzkiej mogą przeżyć w glebie nawet 6 lat, nie tracąc swojej inwazyjności. Glistą zarazić się można poprzez spożywanie niemytych warzyw i owoców, brak higieny rąk i picie nieprzegotowanej wody.

   Jajo glisty połknięte trafia drogą naczyń krwionośnych do płuc skąd po 10 dniach odkrztuszone trafia z powrotem do jelita. Pasożyt w ciągu roku wytwarza 65 mln pasożytów.

   Objawami glistnicy są:
   - w pierwszej fazie zakażenia objawy płucne- zmiany radiologiczne imitujące zapalenie
   - podrażnienie oskrzeli
   - bóle brzucha
   - nudności
   - wymioty
   - brak apetytu
   - zaburzenia snu
   - bladość powłok
   - objawy alergiczne: wysypki swędzące
   *obrzęk powiek
   *duszność
   *zapalenie spojówek
   * zapalenie nosa
   * nawracająca gorączka
   a także może wystąpić:
   - niedrożność jelit
   - kolka żółciowa
   - podrażnienie wyrostka robaczkowego
   - zaburzenia działania trzustki

   Rozpoznanie glistnicy możliwe jest poprzez badania kału w kierunku jaj pasożytów.

   W leczeniu można zastosować Pyrantel, syropy ziołowe, spożywanie pestek z dynii,  picie soku z kwaszonej kapusty.

   Zapobieganie glistnicy jest bardzo ważne. Należy przestrzegać higieny żywienia- mycie warzyw i owoców, gotować wodę do picia, a także myć ręce za każdym razem po wyjściu z toalety, a także po powrocie do domu.

   mgr pielęgniarstwa Kinga Tomczyk


   1.       Literatura
   Pod red. Daniluk J., Jurkowska G., Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa, Czelej, Lublin, 2005

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   niedziela, 13 listopada 2011 19:03

Kalendarz

Maj 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Zakładki

 • Http://ising.pl/kingastar

Kanał informacyjny