Serwis dla Pielęgniarek

Wpisy otagowane „problemy pielęgnacyjne pacjentów z Chorobą Alheimera”

 • niedziela, 31 lipca 2011
  • Choroba Alzheimera

   PROBLEMY PIELĘGNACYJNE OSOBY STARSZEJ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI na przykładzie Choroby Alzheimera c.d.

    

   5 PROBLEM
   Zachowania agresywne

    

   CEL OPIEKI

   Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa

   PLAN OPIEKI

   • próby odwrócenia uwagi chorego od tematu, który go drażni poprzez zmianę tematu, wyjście do drugiego pomieszczenia sali;
   • zająć czymś podopiecznego (np. ciekawym artykułem);
   • można włączyć muzykę, wziąć chorego za rękę, uśmiechnąć się, pogłaskać po głowie;
   • nigdy nie należy traktować chorego jak dziecko;
   • poinformować lekarza o zachowaniach agresywnych, zastosować na zlecenie lekarskie leki uspokajające, p/psychotyczne.

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • odwrócono uwagę od tematu drażniącego;
   • zapewniono właściwą atmosferę aby złagodzić drażniąca sytuacje;
   • traktowano pacjenta z należytym szacunkiem

    

   6 PROBLEM
   Nietrzymanie moczu

    

   CEL OPIEKI

   Zachowanie higieny dróg moczowych

   PLAN OPIEKI

   • zwracamy uwagę na wykonywanie w obecności chorego gestów, które zapowiadają korzystanie z toalety;
   • jeśli zachodzi potrzeba należy zastosować pieluchomajtki ( ważne jest aby nie zostawić chorego zmoczonego i zanieczyszczonego); utrzymywanie należytej higieny.
   • Udzielenie pomocy przy podmyciu się, bądź też samodzielne umycie krocza aby nie dopuścić do podrażnień;
   • założenie cewnika na zlecenie lekarskie  ( jeśli nie ma innego rozwiązania) oraz jego kontrola i pielęgnacja;

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • dokonano obserwacji gestów i ruchów pacjenta mówiących o konieczności korzystania z toalety;
   • zmieniono pieluchy odnośnie do potrzeb pacjenta;
   • zapewniono właściwą higienę miejsc intymnych;
   • założenie cewnika i jego późniejsza pielęgnacja.

    

    

   7 PROBLEM
   Zaburzenia snu

    

   CEL OPIEKI

   Utrzymanie prawidłowego rytmu dnia

   PLAN OPIEKI

   • nie dopuszczenie do tzn. „drzemek” w ciągu dnia;
   • w ciągu dnia chory powinien być aktywny fizycznie (lekkie ćwiczenia gimnastyczne, chodzenie na spacer);
   • pozwalać pacjentowi na wykonywanie łatwych zadań np. malowanie, majsterkowanie (to męczy chorego i zapewnia mu spokojny sen);
   • ewentualne podanie środków farmakologicznych zleconych przez lekarza w związku z występowaniem tego typy zaburzenia(lub też poinformowanie rodziny o takiej ewentualności).

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • chory w czasie dnia nie śpi;
   • zapewniono właściwy dobór wysiłku fizycznego do możliwości pacjenta;
   • podopieczny stara się wykonywać zajęcia, które wcześniej bardzo lubił;
   • poinformowano rodzinę odnośnie przyjmowanie środków farmakologicznych przy zaburzeniach snu.

    

    

   8 PROBLEM
   Zaburzenia równowagi

    

   CEL OPIEKI

   Zapewnienie bezpieczeństwa

   PLAN OPIEKI

   • towarzyszenie choremu podczas dłuższych spacerów( wskazane jest wzięcie pacjenta pod rękę żeby zabezpieczyć przed ewentualnym upadkiem lub użycie sprzętu pomocniczego);
   • zadbać o to, aby chory nie nosił zbyt luźnych butów ani zbyt ciasnych, buty powinny mieć najlepiej gumową podeszwę, która zapobiega pośliźnięciu się;
   • poinformowanie o zabezpieczeniu elementów kanciastych (stół, szafki) w mieszkaniu;
   • należy zwrócić uwagę na chodniki i dywaniki ( najlepsze by było ich usunięcie albo zaopatrzenie w podkłady antypoślizgowe);
   • nauka chorego, aby prosił o podanie pomocnej dłoni jeśli zachodzi potrzeba;
   • poinformować rodzinę, że w razie upadku nie należy krzyczeć ani robić przerażonej miny co może zwiększyć stres u poszkodowanego( należy spokojnie obejrzeć chorego, sprawdzić czy nie doszło do złamania i pomóc mu się podnieść);
   • wszystkie kruche przedmioty należy umieścić poza zasięgiem chorego;
   • informujemy najbliższe osoby chorego o zabezpieczeniu ostrych przedmiotów – noże kuchenne, nożyczki itp.;
   • staramy się przekazać informacje rodzinie jak ważne jest przechowywanie niebezpiecznych płynów np. środków czystości, leków i kosmetyków w zamkniętej szafce, a także o zakryciu przewodów elektrycznych i różnego rodzaju kabli odpowiednio przystosowanymi listwami;
   • przy łóżku chorego ( jeśli jest taka możliwość rodziny) można zamocować siatkę zabezpieczającą przed wypadnięciem chorego z łóżka ( nie jest ona konieczna w początkowej fazie choroby, mogła by wówczas chorego przestraszyć) oraz uchwytów umożliwiających choremu podnoszenie;
   • zalecenie rodzinie, że najlepiej by było aby w łazience i toalecie przymocować uchwyty, których chory będzie się mógł podtrzymać, w wannie i pod prysznicem maty antypoślizgowe, można też wstawić stołeczek.

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • sprawowanie opieki nad pacjentem podczas spaceru;
   • chory nosi odpowiednie obuwie;
   • rodzina zabezpieczyła mieszkanie przed ewentualnym urazem, który mógłby spowodować upadek;
   • chory stara się prosić o pomoc jeśli zachodzi taka potrzeba;
   • rodzina stara się wykazać opanowaniem w przypadku w kłopotliwych sytuacjach związanych z upadkiem bliskiego;
   • kruche i niebezpieczne przedmioty zostały usunięte z otoczenia chorego;
   • środki chemiczne i inne niebezpieczne substancje zostały umieszczone w przygotowanej do tego szafce, do której pacjent nie ma dostępu;
   • zamocowano uchwyty przy łóżku aby pacjent samodzielnie mógł się w jego obrębie przemieszczać;
   • rodzina przystosowała łazienkę i toaletę do obecnych możliwości chorego.

    

    

   9 PROBLEMY
   Trudności ze spożywaniem posiłków

    

   CEL OPIEKI

   Zaspokojenie potrzeby odżywiania

   PLAN OPIEKI

   ·         należy obserwować chorego pod kątem niedoborów pokarmowych;

   ·         najlepiej odwiedzać chorego w porze posiłków ( aby zmotywować go do jedzenia, a także by przypilnować aby nie zapomniał o zjedzeniu), jeżeli nie ma się takiej możliwości należy zadzwonić w porze posiłku bądź poinformować rodzinę by wykonała taką czynność;

   ·         najodpowiedniej jest wprowadzić rytuał powtarzający się przy każdym posiłku np. posiłki o tej samej porze i w tym samym pomieszczeniu;

   ·         nie protestować, kiedy pacjent będzie chciał jeść rękoma, a nie za pomocą sztućców (chory powinien jeść samodzielnie najdłużej jak to jest możliwe);

   ·         pomóc choremu w jedzeniu instruując go co po kolei ma robić : „Weź łyżkę. Nabierz kawałek łyżką. Włóż do ust. Przeżuj. Połknij.”;

   ·         jeśli chory nie jest w stanie normalnie jeść można przygotować małe porcje produktów bardzo zróżnicowane: sery, jarzyny (przetarte) itp.

   ·         jeżeli pacjent nie jest w stanie spożywać posiłków normalnie zakłada się zgłębnik  żołądkowy na zlecenie lekarza i karmienie podopiecznego o ustalonych porach dnia za pomocą sondy, wdrażać rodzinę do wykonywanie tej czynności( może wystąpić także potrzeba karmienia drogą dożylną);

   ·         należy pamiętać też o utrzymaniu higieny jamy ustnej ( jeśli pacjent potrafi samodzielnie wykonać toaletę jamy ustnej podajemy choremu proste, pojedyncze instrukcje aby prawidłowo wykonał daną czynność).

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   ·         dokonano obserwacji stanu odżywiania chorego;

   ·         w miarę możliwości odwiedzano pacjenta w porze posiłków;

   ·         rodzina starała się wprowadzić rytuał przyjmowania posiłków o stałej porze;

   ·         pacjent stara się samodzielnie spożywać posiłki;

   ·         zapewniono pomoc w spożywaniu posiłków poprzez prowadzenie instrukcji;

   ·         posiłki dla pacjenta rozdrobniono i podano w odpowiedniej formie;

   ·         poinstruowanie rodziny jak należy podawać posiłki za pomocą sondy ( w jakiej ilości, w jakiej temperaturze, ile razy dziennie);

   ·         zapewniono prawidłową higienę jamy ustnej.

    

    

   10 PROBLEM
   Obniżenie nastroju spowodowane postępem choroby (depresja)

    

   CEL OPIEKI

   Poprawa nastroju pacjenta

   PLAN OPIEKI

   ·         Rozmowa z pacjentem

   ·         Zagospodarowanie czasu wolnego.

   ·         Wsparcie emocjonalne.

   ·         Zachęcanie pacjenta do kontaktów ze znajomymi, przyjaciółmi i bliskimi.

   ·         Udział w spotkaniach grup wsparcia.

   ·          Chwalenie wszelkich postępów zdrowotnych dokonanych przez chorego.

   ·         Serdeczność, otwartość i wyrozumiałość w kontaktach z pacjentem.

   ·         Zachęcanie rodziny do wspierania chorego.

    

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   ·         Chory ma zapewnione wypełnienie czasu wolnego

   ·         Chory utrzymuje kontakty społeczne

    

   11 PROBLEM

   Wyczerpanie psychiczne i fizyczne bliskich opiekunów chorego

    

   CEL OPIEKI

   Udzielenie wsparcia rodzinie, opiekunom

   PLAN OPIEKI

   ·         Rozpoznanie zapotrzebowania rodziny na wsparcie emocjonalne i informacyjne,

   ·         Edukowanie rodziny  w zakresie komunikowania się z chorym, istoty choroby, pielęgnowania chorego w różnych fazach choroby

   ·         Edukowanie rodziny w zakresie radzenia sobie ze stresem i potrzebie dbania również o siebie

   ·         Zachęcenie rodziny do uporządkowania spraw prawnych i finansowych (zwłaszcza w przypadku chorego na ch. Alzheimera)

   ·         Udzielanie rodzinie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z właściwymi instytucjami leczniczymi, grupami wsparcie itp.,

   ·         Umożliwienie rodzinie swobodnego wyrażania swoich emocji i uczuć

    

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   ·         Rodzina chorego posiada wiedzę na temat istoty choroby, sposobu opieki nad chorym

   ·         Rodzina posiada wiedzę gdzie może otrzymać wsparcie i pomoc.

    mgr pielęgniarstwa Kinga Tomczyk

   Bibliografia:

    

   1. Schwarz G., ,,Choroba Alzheimera’’, wyd. PZWL – Warszawa 2002

   2.    Caldwell P., Molloy W., ,,Chory na Alzheimera”, wyd. Muza S.A -2004

   3.    3. Wilczek- Różycka E., „Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego”, wyd. Czelej, Lublin, 2007

   4.    4. Schiefele J., Staudt I., Dach M., “ Pielęgniarstwo geriatryczne”, wyd. Urban&Partner, Wrocław, 1998

   5.    5. Rogala S. „Psychologiczne uwarunkowania oczekiwań ludzi starszych i przewlekle chorych wobec rodziny”, Przewodnik Lekarski, 2009; 1: 204-207

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Choroba Alzheimera”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   niedziela, 31 lipca 2011 14:14
  • Choroba Alzheimera

   PROBLEMY PIELĘGNACYJNE OSOBY STARSZEJ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI na przykładzie Choroby Alzheimera c.d.

    


   1 PROBLEM

   Chory staje się mniej samodzielny w zakresie samoobsługi i coraz bardziej bezkrytyczny w stosunku do tego, co robi.

   CEL OPIEKI

   Dążenie do utrzymania jak najdłużej samodzielności w zakresie samoobsługi

    

   PLAN OPIEKI

   • obserwacja stanu pacjenta, dostosowanie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych do jego możliwości;
   • jeżeli porusza się samodzielnie należy zwrócić uwagę na chodniki i dywany (najlepiej by było całkowicie je usunąć albo przytwierdzić do podłoża), w związku z tym delikatnie należy zasugerować wprowadzanie zmian rodzinie chorego w środowisku życia pacjenta;
   • mobilizacja chorego do wykonywania sememu czynności higienicznych, jeśli pacjent jest sprawny należy wypowiadać krótkie, jasne instrukcje w czasie takich czynności aby pacjent wiedział co po kolei ma wykonać;
   • w zależności od stanu podopiecznego pomóc choremu w myciu się, ubieraniu, goleniu( w wypadku mężczyzn) ,ważne jest aby ubrania nie były zapinane przez drobne elementy (guziki), najlepsza jest prosta odzież zapinana na rzepy, obuwie również zalecenie jest zapinane na rzepy, a nie zawiązywane sznurowadła;
   • mobilizowanie do przygotowywania samodzielnie posiłków (czuwanie nad bezpieczeństwem przy tej czynności), instruowanie i pomoc jeśli zachodzi taka potrzeba;
   • chorego nie należy całkowicie odsuwać od czynności wykonywanych w gospodarstwie domowym dlatego należy zachęcić rodzinę do przydzielania swojemu bliskiemu prostych zadań tj. sprzątanie swojego pokoju czy składanie bielizny (nie karać i nie poprawiać chorego, gdy zrobi coś niewłaściwego, lecz chwalić go gdy wykona coś prawidłowo);
   • przypomnieć rodzinie, ze nie należy wyręczać całkowicie chorego w czynnościach (pielęgniarka również tego nie powinna robić), ale wspierać go w wykonywaniu zadań.

    

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • w efekcie realizowanych działań dostosowywano czynności opiekuńczo – pielęgnacyjne do możliwości pacjenta;
   • poinformowano rodzinę o możliwych formach zabezpieczeń mieszkania;
   • zmobilizowano chorego do utrzymania właściwej higieny osobistej;
   • zapewniono niezbędną pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych;
   • zmobilizowano pacjenta do wykonywania samodzielnie posiłków, z minimalną pomocą pielęgniarki;
   • rodzina pacjenta przydzieliła mu odpowiednie funkcje odnośnie wykonywanych zadań w gospodarstwie domowym, czuwanie nad realizacją tych wytycznych;
   • rodzina stara się nie wyręczać bliskiego przy wykonywaniu czynności dnia codziennego.

    

   2 PROBLEMY

   Brak organizacji czasu wolnego

   CEL OPIEKI

   Zorganizowanie czasu wolnego

   PLAN OPIEKI

   • jeśli podopieczny jest w stanie się poruszać, możemy wybrać się z nim na spacer (długość uzależniona od możliwości pacjenta);
   • można czytać razem z pacjentem czasopisma, oglądać zdjęcia w albumach;

   poznając wcześniejsze zainteresowanie chorego możemy mobilizować do ich wykonywanie np. zajęcia artystyczne (rysunek, muzyka), domowe (pomoc w zajęciach gospodarczych, przygotowywaniu posiłków).

    

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • zorganizowano czas wolny choremu po przez spacer i inne;
   • zaktywizowano pacjenta do czytania artykułu, a także do oglądania fotografii bliskich mu osób;
   • zmobilizowano do wykonywania zajęć, które kiedyś podopiecznego interesowały.

    

    

   3 PROBLEMY
   Utrudniona komunikacja

   CEL OPIEKI

   Utrzymanie komunikacji w zakresie w jakiem jest ona jeszcze możliwa

   PLAN OPIEKI

   • najlepiej mówić do chorego półgłosem (podniesiony głos może być odbierany jako napaść);
   • należy okazywać choremu życzliwość i serdeczność, dać mu odczuć, że opiekun się nim interesuje;
   • powinno się formułować pytania zamknięte, tak aby chory odpowiadał „tak” albo „nie”;
   • polecenia należy powtórzyć kilka razy, zdania powinny być krótkie proste i jasne;
   • powinno się stawiać tylko jedno pytanie na raz i jeśli trzeba je powtórzyć to przy użyciu jednakowego zdania;
   • nie należy przyspieszać odpowiedzi chorego, nie podsuwać mu słów, które mu trudno znaleźć, lecz naprowadzać na nie;
   • można poprosić rodzinę chorego o rozmieszczenie w mieszkaniu różnych napisów czy rysunków (symboli), które by ułatwiały by pacjentowi orientację i poruszanie się. Mogą to być proste instrukcje.

    

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • rozmowa z chorym z właściwej skali dźwiękowej;
   • okazywano zainteresowanie i życzliwość choremu;
   • pytania zadawano zawsze proste tak aby pacjent był w stanie na nie odpowiedzieć;
   • nie stawiano więcej niż jedno pytanie jednocześnie;
   • słuchano słów chorego z właściwą uwagą;

    

   4 PROBLEM
   Kłopoty z pamięcią, częste gubienie się

   CEL OPIEKI

   Lepsza orientacja, utrzymanie względnie dobrej pamięci

   PLAN OPIEKI

   • za zgodą rodziny umieszczenie naklejek na pojemnikach z herbatą, cukrem. solą czy innymi przyprawami,
   • można też zachęcić rodzinę pacjenta do umieszczenia w mieszkaniu tablicy, na której umieszczane będą proste polecenia, wskazówki, czy ważne numery telefonów;
   • nie należy okazywać zniecierpliwienia, nie denerwować podopiecznego, gdy trudno nam się z nim porozumieć;
   • ważne jest aby oznakować pomieszczenia, drogę do nich;
   • należy przypominać choremu, kim jesteśmy i jaką pełnimy rolę w jego życiu;
   • u pacjenta, który często ucieka, zachęcenie go do noszenia specjalnej bransoletki lub karty z wypisanym na nich nazwiskiem, adresem i numerem telefonu, a także pamiętanie o zamykaniu drzwi na klucz.

   REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ

   • wszystkie pojemniki na przyprawy i produkty zostały zaopatrzone w odpowiedniej wielkości napisy;
   • rodzina umieściła na lodówce kartki ze znanymi numerami telefonów;
   • okazano życzliwość i zrozumienie pacjentowi;
   • oznakowano pomieszczenia w mieszkaniu dla ułatwienia choremu orientacji;chory nosi przy sobie kartę ze swoimi danymi personalnymi.

   mgr pielęgniarstwa Kinga Tomczyk

   Bibliografia:

    

   1. Schwarz G., ,,Choroba Alzheimera’’, wyd. PZWL – Warszawa 2002

   2.    Caldwell P., Molloy W., ,,Chory na Alzheimera”, wyd. Muza S.A -2004

   3.    3. Wilczek- Różycka E., „Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego”, wyd. Czelej, Lublin, 2007

   4.   4.   Schiefele J., Staudt I., Dach M., “ Pielęgniarstwo geriatryczne”, wyd. Urban&Partner, Wrocław, 1998

   5.  5.    Rogala S. „Psychologiczne uwarunkowania oczekiwań ludzi starszych i przewlekle chorych wobec rodziny”, Przewodnik Lekarski, 2009; 1: 204-207

    

    


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kingastar
   Czas publikacji:
   niedziela, 31 lipca 2011 14:10

Kalendarz

Maj 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Zakładki

 • Http://ising.pl/kingastar

Kanał informacyjny